STT

Tên nhiệm vụ khoa học

Tổ chức chủ trì

1

Dự án sản xuất thử nghiệm “ Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng dưa lê, dưa lưới công nghệ cao tại tỉnh Điện Biên”

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

2

Nghiên cứu phát triển cây vú sữa ( Chrysophyllumcainino ) tại huyện Mường Ảng và các xã phụ cận thuộc lòng chảo Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm

3

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại các xã: Pu Nhi, Nong U, huyện Điện Biên Đông

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên

4

Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo

Trung tâm Nghiên cứu Nhân học

5

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mường Nhà và một số dòng cam mới tại tỉnh Điện Biên

Trung Tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

6

Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật để cây Ban nở hoa đúng dịp lễ hội, đồng thời cải tạo một số cây ban trên dịa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Chi cục Lâm nghiệp Điện biên

7

Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Văn hóa Nghệ thuật Đất Việt

8

Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng và tầm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tỉnh Điện Biên

Sở Y tế Điện Biên

9

Khảo nghiệm một số giống lê năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Điện Biên

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm

10

Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế

11

Dự án sản xuất thử nghiệm “ Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi đà điểu thương phẩm theo hướng hàng hóa tại  tỉnh Điện Biên

Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Thống kê: 593.262
Online: 24