Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển cây vú sữa ( Chrysophyllumcainino ) tại huyện Mường Ảng và các xã phụ cận thuộc lòng chảo Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

Ths. Bùi Thị Hồng Thơm (Nữ)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác phát triển cây vú sữa trở thành cây ăn quả có giá trị và hiệu quả kinh tế cao tại huyện Mường Ảng và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Điều tra đánh giá thực trạng phát triển vú sữa và tuyển chọn cây đầu dòng vú sữa tại huyện Mường Ảng và các xã thuộc vùng lòng chảo Điện Biên, làm thực liệu nhân giống và bảo tồn nguồn gen.
Nội dung 2: Nhập nội và khảo nghiệm một số giống vú sữa tốt, có năng xuất, chất lượng cao tại các xã thuộc huyện Mường Ảng và các xã vùng phụ cận thuộc vùng lòng chảo Điện Biên.
Nội dung 3: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh: Bón phân, cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất nhằm thúc đẩy sinh trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng vũ sữa tại huyện Mường Ảng và vùng lòng chảo Điện Biên.
Nội dung 4: Xây dựng 1,0 ha mô hình trồng cây vú sữa áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tại huyện Mường Ảng và huyện Điện Biên
Nội dung 5: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa thông qua tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt người dân 

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: Hệ thống, kế thừa, phỏng vấn, điều tra, phân tích, thống kê.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Quy trình Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa cơ bản tại huyện Mường Ảng và các xã phụ cận thuộc vùng lòng chảo Điện Biên.
- Báo cáo thực trạng phát triển vú sữa tại huyện Mường Ảng và các xã thuộc vùng lòng chảo Điện Biên.
- Báo cáo tổng kết đề tài

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2023

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.776
   Online: 31