• Số ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Cơ quan ban hành
 • Trích yếu
 • Số 25/2019/QĐ-UBND 27/9/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh điện biên
  433/QĐ-SKHCN 05/08/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
  Số 882/QĐ-SKHCN 27/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho Sở Khoa học và công nghệ
  870/QĐ - SKHCN 27/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc Chỉ định đơn vin cung cấp bàn ghế tủ năm 2018
  583/QĐUBND 19/6/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nhệ tỉnh Điện Biên
  Số 604/QĐ-SKHCN 27/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (bổ sung)
  Số 880/QĐ-SKHCN 27/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2018
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: