• Hội thảo “Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài: Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên - Vấn đề và giải pháp”

 • Chiều ngày 04/3/2019, trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên -Vấn đề và giải pháp”. Được sự nhất trí của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm nghiên cứu nhân học tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề: “Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài” nhằm tập trung trao đổi về những Vấn đề và Giải pháp đối với hôn nhân cận huyết, hôn nhân xuyên biên giới, tảo hôn, ly hôn, ly thân, bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình và mức sinh của một số dân tộc thiểu số trong tỉnh.
 • Xem tiếp >>
 • Số ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Cơ quan ban hành
 • Trích yếu
 • Số 604/QĐ-SKHCN 27/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (bổ sung)
  Số 880/QĐ-SKHCN 27/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2018
  Số 730/QĐ-SKHCN 06/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
  Số 775/QĐ-SKHCN 14/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
  Số: 909/QĐ-SKHCN 28/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
  Số: 852/QĐ-SKHCN 18/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
  Số: 555/QĐ-UBND 03/7/2018 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phuong án tự chủ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: