• Số ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Cơ quan ban hành
 • Trích yếu
 • Số 523/KH-UBND 02/28/2020 UBND Tỉnh Kế Hoạch 523
  Số 30/2020/QĐ-UBND 12/3/2020 UBND Tỉnh Quyết Định Ban hành quy định xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Số: 386/SKHCN/QLCN 02/06/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên V/v Thông báo tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2020
  Số: 54/QĐ-UBDN 15/1/2020 UBND Tỉnh Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên, năm 2020
  Số: 1266/QĐ-LHHVN 09/12/2019 Liên hiệp Hội Việt Nam Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 (năm 2019 - 2020)
  Số 741/QĐ-SKHCN 24/12/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết Định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Khoa hoc và Công nghệ
  Số 740/QĐ-SKHCN 24/12/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết Định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: