• Số ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Cơ quan ban hành
 • Trích yếu
 • 583/QĐUBND 19/6/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nhệ tỉnh Điện Biên
  Số 604/QĐ-SKHCN 27/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (bổ sung)
  Số 880/QĐ-SKHCN 27/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2018
  Số 730/QĐ-SKHCN 06/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
  Số 775/QĐ-SKHCN 14/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
  Số: 909/QĐ-SKHCN 28/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
  Số: 852/QĐ-SKHCN 18/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: