TT

     Mã số

     Danh mục đề tài, dự án

     Cơ quan chủ trì

Thời gian  thực hiện

 

01

ĐT.01.2015

  Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Sâm ngọc linh tại tỉnh Điện Biên.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

2013-2016

02

NTMN

DA.TW.01.2015

  Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi lồng bè cá rô phi đơn tính dòng GIFTD (Oreochromis ninotiscus) thương phẩm trong lồng, bè trên hồ thuỷ điện sơn la tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

  Trung tâm Thuỷ sản

Điện Biên

2011-2015

03

DA.02.2015

  Dự án: Hỗ trợ phát triển rừng bạch đàn mô tại một số huyện trong tỉnh

  Công ty CP Giống nông ngiệp Điện Biên

2012-2014

04

ĐT.02.2015

  Đề tài: Nghiên cứu đề xuất phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Điện Biên giai đoạn(2012-2015), tầm nhìn 2020

  Viện nghiên cứu và Phát triển vùng – Bộ KHCN

2013-2015

05

ĐT.03.2015

  Đề tài: Xây dựng DVD về di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh

tỉnh Điện Biên

  Viện phát triển Công nghệ và Giáo dục – Liên hiệp các hôi KHKT

Việt Nam

2015-2016

06

VVH&PT

ĐT.08.12

  Đè tài: Thục trạng và giải pháp xây dựng đời sống văn hoá – xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

2012-2015

07

ĐT.03.2015

  Đề tài: Nghiê cứu kỹ thuật Nhân giống kỳ đà tại tỉnh Điện Biên

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ

2013-2015

08

ĐT.04.2015

  Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tiên tiến trong sản xuất cà phê, chè tại Điện Biên, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, chè, đáp ứng mục tiêu xuất khẩu

  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc

2013-2015

09

DA.03.2015

  Dự án: Ứng dụng Công nghệ  nuôi cà Lăng chấm (hemibagrus guttatus lacepede, 1803) thương phẩm trong ao tại Trung tâm Thuỷ sản Điện Biên

  Sở Nông nghiệp & PTNT Điện Biên

2013-1015

10

DA.04.2015

  Dự án: Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn theo mô hình khép kín tại Trại Thí nghiệm – Thực hành, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

  UBND tỉnh Điện Biên

2013-2015

11

DA.05

  Dự án: Ứng dụng các tiến bộ KHKT xây dựng các mô hình Nông lâm nghiệp tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên

  Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Điện Biên

2012-2014

12

ĐT.07

  Đề tài: Đánh giá thục trạng dịch tễ học, và thí điểm mô hình quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo dường tuyp2 tại tỉnh Điện Biên

  Sở Y tế tỉnh Điện Biên

2013-2015

13

ĐT.06

  Đề tài: Xây dựng và cuyển giao hệ thống WebGIS phục vụ nhu cầu quản lý tài nguyên, môi trường và lãnh thổ tỉnh Điện biên

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2013-2015

14

ĐT.07.2016

  Đề tài: Ngiên cứu giải pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tăng vụ trên đất ruộng một lúa mùa tại tỉnh Điện Biên

  Viện Khoa học kỹ tuật nông, lâm nghiệp miền núi phía bắc

2013-2016

 

15

 DA.06 

   Dự án: Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh cây Chít (Thysanolaenna) trên đất nương, đồi hoang hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên

2011-2014

 16

 ĐT.08.2016 

  Đề tài: Điều tra, thử nghiệm một số cây ăn quả cho vùng lòng chảo tỉnh Điện Biên

   Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả

2013.2016

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Thống kê: 161.732
Online: 8