Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  808/VPUB-KSTT V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh23/09/2022
  1745/QĐ-UBNDQuyết đinh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên21/09/2022
  900/QĐ-SKHCNVề việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (không bao gồm số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn đầu tư XDCB)15/09/2022
  2600/KH-UBNDKế hoạch Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Điện Biên năm 202216/08/2022
  12/2022/TT-BKHCNThông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền thông lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 15/08/2022
  50/2022/NĐ-CpNghị định Quy chế về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập02/08/2022
  3538/BNV-TCBCV/v triển khai Văn bản số 3538/BNV-TCCB ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ.28/07/2022
  10/2022/TT_BKHCNThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường28/07/2022
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 274.769
  Online: 7