Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  93/QĐ-UBNDPhê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 202317/01/2023
  31/KH-SKHCN Kế hoạch cải cách hành chính năm 202313/01/2023
  4217/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên29/12/2022
  1252/QĐ-SKHCNQuyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 01/12/2022
  1236/QĐ-SKHCNQuyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên30/11/2022
  15/2022/TT-BKHCN Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 14/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030.12/10/2022
  14/2022/TT-BKHCNThông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TT-TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ11/10/2022
  808/VPUB-KSTT V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh23/09/2022
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 318.147
  Online: 6