DANH BẠ ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Stt

Phòng, đơn vị

Điện thoại liên hệ

1

Văn phòng Sở

02153.827.051

2

Chánh văn phòng

02153.827.051

3

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

02153.825.770

4

Chánh Thanh Tra

02153.827.049

5

Phòng Kế hoach, Quản lý Khoa học

02153.827.050

6

Phòng Quản lý công nghệ, ATBX-HN, SỞ HỮU TRÍ TUỆ

02153.826.698

7

Chi cục trưởng

 

8

Chi cục phó

02153.825.019

9

Phó Giám đốc; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN

02153.831.905

10

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Thống kê truy cập
Thống kê: 191.621
Online: 37