Tên nhiệm vụ:

Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Nghiên cứu Nhân học

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn Văn Thắng (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Khảo sát, sưu tầm các giá trị ẩm thực như: Giá trị văn hóa; Giá trị dinh dưỡng; Giá trị làm thuốc - chữa bệnh; Giá trị kinh tế; Giá trị du lịch; Giá trị tâm linh - tôn giáo; Giá trị ngoại giao, v.v. thông qua các đồ ăn, thức uống truyền thống của các dân tộc và địa phương tỉnh Điện Biên nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ẩm thực của tỉnh.

- Đánh giá thực trạng việc khai thác các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Điện Biên.

- Hỗ trợ phát triển du lịch ẩm thực và quảng bá các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Điện Biên.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực tỉnh Điện Biên và khai thác tiềm năng du lịch ẩm thực phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo bền vững ở tỉnh Điện Biên.

3.2. Nội dung chính

- Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, dữ liệu về các món ăn, đồ uống tiêu biểu của một số dân tộc đặc trưng và các địa phương ở tỉnh Điện Biên, góp phần phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo.
- Nghiên cứu chuyên môn. Nghiên cứu thực trạng và bảo tồn các giá trị ẩm thực của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xác lập những căn cử làm cơ sở để đề xuất các kiến nghị và giải pháp bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực tỉnh Điện Biên và khai thác tiềm năng du lịch ẩm thực phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo bền vững ở tỉnh Điện Biên, góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

60208. Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: Kế thừa, điều tra xã hội học, chuyên gia và tham vấn cộng đồng, phân tích và thống kê.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-  Báo cáo tổng họp kết quả nghiên cứu (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

-   16 báo cáo nghiên cứu theo nội dung đề tài.

-  01 Bản đồ kỹ thuật số về ẩm thực Điện Biên (hướng dẫn sử dụng).

-  01 Phim tài liệu khoa học về ẩm thực Điện Biên, dài 15 phút

500 cuốn sách chuyên khảo Các giá trị ẩm thực Điện Biên.

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 567.482
   Online: 20