TT

Danh mục đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì

Thời gian  thực hiện

01

Phát triển chuỗi giá trị cho lúa đặc sản nếp Tan tỉnh Điện Biên.

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

2018-2021

02

Nghiên cứu, tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ bằng hình thức tranh và thơ

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

2018-2021

03

Nghiên cứu ý nghĩa lịch sử hình thành một số địa danh trên trục đường quốc lộ 6, trên trục đường quốc lộ 279 đoạn đường Pha Đin - Tuần Giáo, đoạn đường Tuần Giáo - Tây Trang và khu vực lòng chảo Điện Biên, nhằm xác định lại tên địa danh cho đúng với thực tế địa phương.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên.

2019-2021

04

Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tại tỉnh Điện Biên

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế -  Trường Đại học Tây Bắc.

2018-2021

05

Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế -  Trường Đại học Tây Bắc.

2018-2021

06

Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch trên đệm lót sinh học tại Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên”

Trung tâm khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi

2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 593.286
   Online: 33