Tên nhiệm vụ: phát triển chuỗi giá trị cho lúa đặc sản nếp Tan tỉnh Điện biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Giang

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Đánh giá được chuỗi giá trị của nếp Tan của hiện tại

- Nâng cao giá trị sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi nếp Tan.

- Nâng cao nhận thức và trình độ sản xuất hàng hóa theo chuỗi cho người dân nhằm nâng cao thu nhập cho các tác nhân tham gia vào chuỗi nếp Tan

3.2. Nội dung

Nội dung 1: Điều tra, đánh giá các khâu trong chuỗi giá trị của nếp

Nội dung 2: Tổ chức sản xuất lúa hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm

Nội dung 3: Nâng cao năng lực cho các tác nhân tham gia vào dự án

4. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp

5. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, điền dã

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo điều tra đánh giá chuỗi giá trị nếp Tan

- Báo cáo tổng kết dự án

- Bài báo

- Phóng sự

- Mô hình sản xuất lúa giống

- Mô hình sản xuất lúa liên kết tiêu thụ sản phẩm

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

- Từ tháng 07/2018 - 06/2021 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 176.832
   Online: 34