Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong sản xuất vữa và bê tông cho các công trình xây dựng tỉnh Điện Biên.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Sở Xây dựng Tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS. Nguyễn Thành Phong (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Nghiên cứu xây dựng định mức và hướng dẫn sử dụng cát nghiền nhằm thay thế cát tự nhiên trong sản xuất các loại vữa xây dựng, bê tông xi măng, bê tông asphalt cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể:

-   Cấp phổi vữa xây và vữa trát: Mác 50, 75, 100;

-  Cấp phối Bê tông xi măng chịu lực: Mác 20, 25, 30, 40, 50 MPa;

-   Cấp phối bê tông asphalt cho mặt đường: thỏa mãn TCVN 8860-2011;

Định mức các vật liệu sử dụng cát nghiền.

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Khảo sát hiện trạng và phân tích, đánh giá chất lượng của các loại cát nghiền tại các cơ sở sản xuất đá của tỉnh Điện Biên.
Nội dung 2: Nghiên cứu cấp phối vật liệu sử dụng sản phẩm cát nghiền cho các công trình xây dựng và đường giao thông
Nội dung 3: So sánh chi phí giá thành các vật liệu sử dụng sản phẩm cát nghiền
Nội dung 4: Xây dựng hồ sơ kỹ thuật, hệ thống phương pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm cát nghiền.
Nội dung 5: Báo cáo tổng kết.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

20102. Kỹ thuật xây dựng

5. Phương pháp nghiên cứu:

Lấy mẫu vật liệu thí nghiệm các chỉ tiêu theo TCVN hiện hành; nghiên cứu, đưa ra tỷ lệ cấp phối, thí nghiệm đánh giá chất lượng, hiệu chỉnh đưa ra định mức cấp phối đảm bảo TCVN.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-  Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

01 Báo cáo tổng họp, tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài; Hệ thống các báo cáo chuyên đề gắn với nội dung của Đề tài.

-   01 bài báo khoa học;

-  Dự thảo định mức vật liệu;

-  Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng, Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát nghiền;

Tập huấn cho các Chủ đầu tư, các đcm vị liên quan sử dụng cát nghiền vào công trình xây dựng; quy trình sản xuất cát nghiền đảm bảo chất lượng cho các đơn vị sản xuất cát.

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.302
Online: 34