Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình Nông - Lâm kết hợp ven hồ Nậm Ngam tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Viết Truy

2.2. Người tham gia chính: KS. Vũ Hồng Hưng; KS. Vũ Mạnh Tâm, CN. Nguyễn Thị Minh Hải; KS. Nguyễn Thanh Tùng; KS. Trần Thị Thanh Hòa; KS. Lò Văn Thinh; KS. Hạng A Thái; Lò Văn Loan.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu chung:

Tạo ra hệ canh tác bền vững trên đất dốc đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho vùng lòng hồ, gồm: Hệ canh tác cây lâm nghiệp có tác dụng tạo rừng phòng hộ và có giá trị kinh tế cao kết hợp với hệ canh tác nông nghiệp tổng hợp.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Bảo vệ khu vực lòng hồ Nậm Ngam phục vụ mục đích tưới tiêu.

- Tạo công ăn việc làm góp phần xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân tham ra dự án.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Sau 3 năm thực hiện, tuy có những khó khăn nhất định về điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội, nhất là điều kiện về giao thông, liên lạc...dự án đã hoàn thành mục tiêu và nội dung đã được duyệt:

- Xây dựng thành công mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả kinh tế trên khu vực đất, đồi hoang hóa đã bạc màu mà người dân bỏ hóa và được cho là không thể canh tác được gì trên đó; Cụ thể: mô trồng rừng hỗn giao, hình trồng cây ăn quả, mô hình thâm canh cây ngô lai, mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản.

- Đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nâng cao nhận thức, trình độ sản xuất cho người nông dân đạt được mục tiêu đề ra. Chuyển giao được quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây trồng tại 2 bản Nậm Ngám và Phiêng Ngám, xã Pu Nhi. Tập huấn cho 60 hộ nông dân, với 10 hộ được tiếp cận với kỹ thuật thâm canh tăng năng suất ngô. Làm thay đổi nhận thức và tập quán canh tác lạc hậu của người dân xã Pu Nhi.

- Mô hình trồng cây cà chè catimor: Cây sinh trưởng và phát triển tốt trên khu vực lòng hồ, qua 2 năm trồng cây đã cho quả bói. Tuy nhiên, do đợt rét đậm, rét hại lịch sử trong 40 năm trở lại đây hồi tháng 1 năm 2016 đã làm 100% diện tích cây cà phê hơn 2 năm tuổi bị chết.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc: từ năm 2013 đến năm  2016

6. Kinh phí thực hiện: 745, 538 triệu đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 593.241
   Online: 28