Chiều ngày 21/02/2023 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch”. Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng.

Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phiên họp Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.    

Đề tài được triển khai từ tháng 8/2020 do Trung tâm nghiên cứu Phát triển Văn hóa Nghệ thuật Đất Việt chủ trì. TS. Vũ Đình Toán làm chủ nhiệm đề tài với mục tiêu nghiên cứu, sưu tầm, phát huy giá trị di sản trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch.

    Sau 02 năm triển khai đề tài cơ quan chủ trì đã xây dựng 03 nội dung bao gồm: nghiên cứu, sưu tầm, khảo sát giá trị trang phục truyền thống của người Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Hoa, Khơ Mú, Dao, Si La, Cống, Xinh Mun trên địa bàn tỉnh Điện Biên; nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng trang phục truyền thống, nghề dệt may sản phẩm trang phục các dân tộc và giá trị vật chất, phi vật chất của trang phục truyền thống các dân tộc tiểu biểu ở tỉnh Điện Biên; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống tiêu biểu cho 10 dân tộc còn sử dụng trang phục truyền thống ở Điện Biên.

 TS. Vũ Đình Toán làm chủ nhiệm đề tài phát biểu giải đáp thắc mắc tại hội đồng

    Đề tài đã tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học góp phần nâng cao sự hiểu biết của cán bộ nghiên cứu, cũng như các cán bộ lãnh đạo quản lý ở địa phương và Trung ương. Xây dựng 03 phim tài liệu khoa học về trang phục và nghề dệt thủ công truyền thống của 03 dân tộc Thái, Mông, Lào phục vụ phát triển du lịch tỉnh Điện Biên. Album ảnh về trang phục truyền thống. Biên tập, in và xuất bản sách về giá trị trang phục truyền thống một số dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Điện Biên.

    Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ khoa học và thực tiễn cung cấp các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên trở thành các sản phẩm du lịch tạo ra nguồn thu từ hoạt động du lịch. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu./.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 410.611
   Online: 21