Sáng ngày 14/12/2022 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực tiên để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực tại cơ sở”. Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng.

Đồng chí Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN  chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Đề tài được triển khai từ tháng 8/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên chủ trì. ThS Phạm Đình Quế làm chủ nhiệm đề tài với mục tiêu xây dựng 03 Bộ tài liệu, với mục tiêu là “cẩm nang” phục vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm áp dụng trong thực hiện, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật tiếp cận thông tin, hòa giải bạo lực gia đình tại cơ sở, gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật tiếp cân thông tin; bộ hỏi – đáp về những nội dung cơ bản thực hiện Luật tiếp cận thông tin; bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

ThS Phạm Đình Quế chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết thực hiện đề tài tại hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.

Sau 02 năm triển khai đề tài cơ quan chủ trì đã xây dựng hoàn chỉnh 03 bộ tài liệu bao gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên; bộ hỏi - đáp về nội dung thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở trên đia bà tỉnh Điện Biên; bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải bạo lực gia đình tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biện. Tổ chức khảo sát về thực trạng thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại UBND 06 huyện là Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Lay, Mường Ảng; 18 xã thuộc các huyện trên. Tổ chức cho 06 lượt người đi học tập về thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại 02 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc; 06 người đi học tập về thực hiện công tác hòa giải đối với các vụ việc bạo lực tại 02 tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn.

Đề tài đã tổ chức 03 hội nghị tại huyện Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo để tập huấn việc thực hiện áp dụng thí điểm bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật tiếp cân thông tin; bộ hỏi – đáp về những nội dung cơ bản thực hiện Luật tiếp cận thông tin, tổ chức 08 lớp tập huấn áp dụng thí điểm bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại các xã Hua Thanh, Thanh Nưa thuộc huyện Điện Biên; xã Mường Mươn, Mường Tùng và Thị trấn Mường Chà thuộc huyện Mường Chà; xã Tỏa Tình, Quài Tở, Chiềng Đông thuộc huyện Tuần Giáo.

Qua việc nghiên cứu, đề tài hoàn thành 03 bộ tài liệu. Ngành Tư pháp Điện Biên cần vận dụng kết quả nghiên cứu, cụ thể hóa chương trình kế hoạch công tác hằng năm để tổ chức thực hiện; chắc chắn chất lượng, hiệu quả của công tác Tư pháp nói chung và việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho người dân, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình tại cơ sở góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảo bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu./.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 410.519
   Online: 30