Ngày 13/12/2022, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra cuộc Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (Hội đồng). Tham dự Hội đồng có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Các đồng chí thành viên Hội đồng và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Năm 2022, Sở KH&CN tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận đề xuất đặt hàng từ 16 đơn vị đề xuất với tổng 27 nhiệm vụ KH&CN. Trong đó 05 nhiệm vụ đảm bảo thành phần hồ sơ theo thông báo số 207/TB-SKHCN ngày 07/3/2022. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng (đại diện cho cơ quan thường trực) báo cáo kết quả tổng hợp danh mục đề xuất và thông qua nội dung làm việc của Hội đồng, các thành viên Hội đồng xem xét, tiến hành thảo luận, đánh giá 05 nhiệm vụ đảm bảo thành phần hồ sơ. Sau khi bỏ phiếu đánh giá Hội đồng đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng 04 nhiệm vụ trong đó: 02 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 01 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng, 01 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế.

Hội đồng thống nhất giao Sở KH&CN tỉnh Điện Biên hoàn thiện hồ sơ và trình UBND tỉnh để triển khai những nội dung tiếp theo./.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 567.529
   Online: 22