Triển khai Kế hoạch số 4632/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Điện Biên, nhằm thông tin, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đến các Sở, ngành, huyện/thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, ngày 30/6/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc tại tỉnh Điện Biên.

.

Ông Bùi Tiến Sĩ – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có trên 60 đại biểu đến từ các sở ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Nội dung của Hội nghị gồm: Giới thiệu Tổng quan về truy xuất nguồn gốc (TXNG); Mã số mã vạch và TXNG theo GS1; TXNG - yêu cầu quốc tế, hiện trạng Việt Nam và đề án 100; TXNG hỗ trợ chuyển đổi số tại tỉnh Điện Biên - một số đề xuất.

Tại Hội nghị đã lắng nghe giải đáp của các chuyên gia thuộc Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia đã giải đáp các ý kiến phát biểu của đại biểu đến từ cơ quan quản lý và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên quan đến trình tự các bước, chi phí thực hiện truy xuất nguồn gốc, các app khi sử dụng truy xuất nguồn gốc... Qua đó các đại biểu nhận thức rõ  về thực trạng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nói chung, cũng như các quan điểm, chủ trương định hướng của Trung ương, của địa phương về phát triển hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Đồng thời đã giúp cho các cấp chính quyền và doanh nghiệp địa phương, có nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động truy xuất nguồn gốc, xác định được giải pháp đúng đắn, hiệu quả để thực hiện tốt Kế hoạch số 4632/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh  thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 567.559
   Online: 40