Chiều ngày 14/6/2022 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ. Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu dự án: “ Ứng dụng công nghệ nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc tại tỉnh Điện Biên”. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh làm Chủ tịch hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN  chủ trì Hội đồng nghiệm thu dự án.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 5/2020, do Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên chủ trì, thạc sĩ Lý Trường Huy làm chủ nhiệm dự án. Với mục tiêu là áp dụng thành công phương pháp nuôi cá rô phi đơn tính mới tiết kiệm nước, năng suất, hiệu quả cao hơn phương pháp nuôi truyền thống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thạc sĩ Lý Trường Huy chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết thực hiện dự án tại hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh

Sau 02 năm triển khai cơ quan chủ trì đã xây dựng, vận hành thành công mô hình nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh công nghệ Biofloc tại Trung tâm Khuyến nông- Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên với quy mô 4.400m2 ao nuôi (diện tích ao 2.200m2 nuôi trong 2 vụ) đã đạt được một số kết quả nổi bật sau: tỷ lệ sống đạt 86,25%, sản lượng đạt 21,52 tấn và vận hành tốt công nghệ nuôi cá rô phi siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc trong ao đạt 100%. Hoàn thiện 03 quy trình kỹ thuật: quy trình thiết kế ao nuôi, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị sục khí ao nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc; quy trình kỹ thuật ủ men vi sinh và duy trì Biofloc trong ao cá rô phi đơn tính cá rô phi đơn tính siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc; quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh trong nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc.

Bên cạnh đó dự án đã tập huấn giới thiệu mô hình cho 50 nông dân trên địa bàn. Đào tạo 05 kỹ thuật viên biết xây dựng và vận hành mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo công nghệ Biofloc.

Kết quả của dự án là tiền đề quan trọng cho đơn vị để chủ động được công nghệ nuôi cá rô phi bằng công nghệ Biofloc giúp hạn chế nước thải ra môi trường, hạn chế dịch bệnh lây lan giữa các vùng nuôi. Công nghệ nuôi cá rô phi bằng công nghệ Biofloc trong ao phù hợp nuôi nông hộ đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với luật thủy sản và thực tiễn sản xuất của địa phương nhằm thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cầu và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án đạt yêu cầu./.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 410.623
   Online: 25