Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tăng vụ trên đất ruộng một vụ lúa mùa tại tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sỹ Nguyễn Văn Giang

2.2. Người tham gia chính

- Tiến sỹ Lưu Ngọc Luyến

- Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tuyền

- Kỹ sư Nguyễn Phúc Chung

- Kỹ sư Trần Như Ngọc

- Thạc sỹ Hà Mạnh Phong

- Kỹ sư Vũ Hoàng Lâm

- Kỹ sư Lê Khải Hoàn

- Kỹ sư Nguyễn Thị Hường

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu chung:

Nâng cao hệ số sử dụng đất và thu nhập trên đất ruộng một vụ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ tài nguyên môi trường.

3.2.Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng bản đồ phân bố và hiện trạng đất 1 vụ của tỉnh, xác định được những yếu tố hạn chế chính cản trở việc tăng vụ trên đất ruộng 1 vụ.

-  Đề xuất được các giải pháp hiệu quả cho việc tăng và chuyển đổi mùa vụ trên đất ruộng 1 vụ trong địa bàn tỉnh (Cơ cấu giống và cơ cấu cây trồng hợp lý, các biện pháp kỹ thuật canh tác cho việc tăng hiệu quả khai thác đất trên ruộng 1 vụ).

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho cán bộ nông nghiệp địa phương và nông dân trong vùng.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Qua ba năm nghiên cứu đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Xác định được diện tích đất 1 vụ của tỉnh là 8.459 chiếm 49,9% đất ruộng và nguyên nhân bỏ hóa vụ xuân là do:

Thiếu nước ở đầu vụ chiếm 45%, nhiệt độ thấp ở đầu vụ xuân chiếm 15%, tập quán canh tác chiếm 15%, chưa xác định được loại cây trồng phù hợp và thị trường đầu ra cho sản phẩm chiếm 20%, yếu tố khác 5%.

- Thiết lập được bản đồ chuyên đề thể hiện được hiện trạng và phân bố đất ruộng 1 vụ của  tỉnh.

- Xác định được khung thời vụ hợp lí cho vụ xuân trên đất 1 vụ như sau:

       + Lạc xuân: dùng giống L23 xuống giống xung quanh ngày 20/2, có thể áp dụng mô hình lạc che phủ nilon, rơm rạ nhằm tăng hiệu quả kinh tế.

+ Dùng giống cà chua HT21, dưa chuột địa phương xuống giống xung quanh ngày 20/2, nên áp dụng cho vùng đất thấp có thể cung cấp nước tưới ở đầu vụ.

       - Đào tạo tập huấn được 200 lượt hộ, giúp các nông dân nắm bắt được quy trình tăng vụ trên đất ruộng 1 vụ bằng cây ngô, lạc, đậu tương, dưa chuột, cà chua, khoai sọ vụ xuân. Tổ chức 1 hội nghị đầu bờ (50 đại biểu) tại xã Quài Cang huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.

5. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2016

6. Kinh phí thực hiện:1.022.377.000 đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 450.740
   Online: 14