Ngày 25/6/2021, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên”. Đề tài do Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc chủ trì, Ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng. Tham dự buổi nghiệm thu, còn có các thành viên nhóm thực hiện đề tài và đại diện bản Mển - đơn vị triển khai thực nghiệm mô hình.

 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN đã chủ trì Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án.

                                                                                                                                   Ảnh: Thành Trung

Kết quả đề tài đã thực hiện đối với 04 nội dung: tổng quan về du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, các mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập của dân cư dân nông thôn và bảo tồn di dản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Kết quả tổ chức thực nghiệm, đề xuất xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Điện Biên.

Các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa của đề tài, nhất trí nghiệm thu và đánh giá kết quả đề tài đạt yêu cầu.

Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 410.572
   Online: 26