Ngày 16/6/2021, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu ở địa phương dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình nông thôn miền núi: “Xây dựng mô hình canh tác tổng hợp cà phê chè trên đất dốc vùng Điện Biên”. Dự án do Công ty TNHH Hải An chủ trì, Ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN đã chủ trì Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án. Ảnh: Thành Trung

Dự án được thực hiện từ tháng 7 năm 2018, sau 3 năm triển khai, dự án đã tiếp nhận và làm chủ được 06 quy trình công nghệ ứng dụng trong sản xuất cây giống, thâm canh cà phê chè bền vững trên đất dốc tại tỉnh Điện Biên. Xây dựng 01 mô hình sản xuất cây giống cà phê chè TN1 chất lượng cao nhân giống bằng hạt (quy mô 300.000 cây giống/năm). Xây dựng 01 mô hình trồng mới cà phê chè TN1 trên đất dốc  và 01 mô hình canh tác  tổng hợp cà phê chè trên đất dốc. Đào tạo được 30 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn kỹ thuật cho 300 lượt người dân.

Các mô hình của dự án đã có ý nghĩa trong việc đảm bảo nguồn cung phân hữu cơ vi sinh, giảm thiểu sử dụng phân hóa học và chi phí sản xuất; giảm lượng dinh dưỡng trong đất bị rửa trôi do xói mòn; mô hình canh tác tổng hợp cà phê chè thời kỳ kinh doanh làm tăng hiệu quả kinh tế (26-36%) so với hình thức canh tác của người dân địa phương góp phần giải quyết được các yếu tố hạn chế trong sản xuất, xây dựng và phát triển bền vững cà phê chè địa phương. Dự án được Hội đồng đánh giá nghiệm thu thông qua, xếp loại Khá./.

Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 274.779
   Online: 11