Lịch Sử Y Học

  • Tác giả: Lois N.Magner
  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Năm xuất bản: 2020
  • Giới thiệu:

    Lịch sử Y học cũng là một món ăn tinh thần rất bổ ích cho các y bác sĩ đang ngày đêm làm công tác chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Giống như nhu cầu tìm hiểu về cuộc sống thời thơ ấu và quá khứ của người mình yêu thương, những hiểu biết tường tận hơn về quá trình phát triển của Y học như một ngành nghề hiện nay chắc chắn sẽ mang lại luồng sinh khí mới trong công việc, để yêu nghề hơn và để biết cần phải làm gì để tránh biến mình trở thành 'lịch sử'.

NỘI DUNGThống kê truy cập
Thống kê: 334.722
Online: 20