Thực hiện Hợp đồng dự án thuộc chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 số 294/2022 NTMN.ĐP ngày 30 tháng 3 năm 2022, giữa Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên. Ngày 20 tháng 03 năm 2024 Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên phối hợp với đơn vị chuyển giao công nghệ tổ chức nghiệm thu mô hình “Nuôi gà LV bố mẹ” quy mô 4000 mái (3000 mái tại doanh nghiệp và 1000 mái tại 02 hộ dân. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2022 đến tháng 03/2024 (68 tuần tuổi), thực hiện tại xã Thanh Xương, xã Thanh Luông - huyện Điện Biên và phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ.

Mô hình chăn nuôi Gà LV bố mẹ sinh sản, tại hộ dân ông Trần Quân, đội 15, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 Tới dự nghiệm thu mô hình “Nuôi gà LV bố mẹ” có Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Đặng Đình Tứ - Chuyên gia về gia cầm, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương; Ông Phạm Ngọc Thịnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên; Bà Lộ Thị Hương - Giám đốc Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên; Ông Lò Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xương cùng 02 hộ dân thực hiện mô hình.

Việc áp dụng quy trình chăn nuôi gà LV bố mẹ sinh sản vào mô hình đã nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi và tạo việc làm ổn định cho người dân trong vùng, góp phần thúc đẩy chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi ở khu vực nông thôn. Mô hình chăn nuôi gà LV bố mẹ sinh sản tại tỉnh Điện Biên đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng./.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.768
   Online: 32