Chiều 24/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Hội trường 01 tầng 3 trung tâm thương mại Him Lam Plaza. Tham dự có đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện.

 

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2023, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới tích cực, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về KH&CN, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN của tỉnh Sở tiếp tục theo dõi quản lý 24 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 10 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; 01 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình cấp thiết địa phương; 13 nhiệm vụ cấp tỉnh. Các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án) được đề xuất, nghiên cứu, triển khai xuất phát từ thực tiễn, có khả năng ứng dụng ngay trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh-Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

 Trong năm ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng 06 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chuyển giao 09 kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tới 11 đơn vị (trong đó có 01 doanh nghiệp), tập trung vào các lĩnh vực: y tế, tài nguyên - môi trường, giáo dục, xã hội - nhân văn và nông nghiệp.

 Công tác thẩm định, có ý kiến về KH&CN của các dự án đầu tư, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án khác của tỉnh đảm bảo theo đúng quy định, thẩm quyền. Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh được đảm bảo theo quy định. Hoạt động sở hữu trí tuệ và công tác sáng kiến được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ từ các sở, ban, ngành và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhiều sáng kiến mới đã được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã bám sát nhiệm vụ đề ra, các chương trình thực hiện đúng kế hoạch…

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về ứng dụng tiến bộ KH&CN tới người dân được đẩy mạnh góp phần từng bước nâng cao nhận thức về ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống.

Năm 2024, Sở KH&CN tập trung thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tiếp tục theo dõi, quản lý 16 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và 11 nhiệm vụ cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thẩm định hoặc có ý kiến về cơ sở khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án khác của tỉnh theo thẩm quyền… Triển khai thực hiện “Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; Kế hoạch số 5196/KH-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 125-CTr/TU ngày 10/6/2023 của Tỉnh ủy  về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác KH&CN trên địa bàn đã đạt nhiều thành tựu. Đồng thời đề nghị Sở tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng các chương trình, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia; nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khoa học công nghệ. Phát triển khoa học công nghệ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế, gắn với phát triển văn hoá, con người và an sinh xã hội, phục vụ mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KHCN cũng như ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tại cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

Cũng tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho tập thể Sở KH&CN; tặng Bằng khen cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học công nghệ” cho 04 cá nhân; UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho 02 cá nhân; tăng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể, 02 cá nhân…

 Thừa ủy quyền,đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Sở KH&CN

Thừa ủy quyền, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 2 cá nhân.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Sở KH&CN trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học công nghệ” của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho các cá nhân.

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 593.221
   Online: 24