Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, đề tài "Nghiên cứu khả năng thích ứng, xây dựng mô hình cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên"

- Tên nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Nghiên cứu khả năng thích ứng, xây dựng mô hình cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên.

- Tổng kinh phí thực hiện: . 903,573,000 đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022)

- Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Ths. Bùi Viết Truy

- Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

STT Họ và tên, học hàm, học vị Chức danh thực hiện đề tài Đơn vị công tác

1

Bùi Viết Truy, Thạc sỹ

Chủ nhiệm đề tài

Trung tâm Thông tin và ƯDTBKHCN

2

Trần Thị Thanh Hòa, Đại học

Thư ký

Trung tâm Thông tin và ƯDTBKHCN

3

Nguyễn Thanh Tùng, Đại học

Thành viên chính

Trung tâm Thông tin và ƯDTBKHCN

4

Phạm Văn Thuận, Thạc sỹ

Thành viên chính

Trung tâm Thông tin và ƯDTBKHCN

5

Phạm Hữu Hoàn, Đại học

Thành viên chính

Trung tâm Thông tin và ƯDTBKHCN

6

Bùi Văn Thân, Đại học

Thành viên chính

Cty Cổ phần INCA Việt Nam

7

Đặng Tuấn Anh, Thạc sỹ

Thành viên chính

Cty Cổ phần INCA Việt Nam

8

Vũ Thành Trung, Đại học

Thành viên chính

Trung tâm Thông tin và ƯDTBKHCN

9

Đinh Thị Mai Phương, Đại học

Thành viên chính

Trung tâm Thông tin và ƯDTBKHCN

10

Quàng Văn Hòa, Thạc sỹ

Thành viên chính

Sở Khoa học và Công nghệ

Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở: Từ 1/10 đến 15/10/2022

Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường trụ sở sở KHCN

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 567.450
   Online: 22