Ngày 09/3/2021 tai Trường Chình trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học Biên soạn giáo trình phần học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dụng, phát triển tỉnh Điện Biên”.

    Dự Hội thảo có các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Bann Dân vận tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cùng nhiều nhà khoa học, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

   Đồng chí Dàng Thị Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội thảo.

    Tại Hội thảo các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về 4 chuyên đề và 3 báo cáo do Trường Chính trị tỉnh xây dựng thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

    4 chuyên đề bao gồm:

    Chuyên đề 1: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

    Chuyên đề 2: Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh Điện Biên.

    Chuyên đề 3: Công tác xây dựng đảng và hệ thông chính trị tỉnh Điện Biên.

    Chuyên đề 4: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Điện Biên.

    Phát biểu tại buổi Hội thảo, Đồng chí Dàng Thị Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả nghiên cứu xây dựng các chuyên đề của Trường Chính trị tỉnh, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện các chuyên đề đáp ứng việc nghiệm thu đề tài, sớm đưa giáo trình vào chương trình giảng dậy của nhà trường.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 410.497
    Online: 20