Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ nuôi cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) trong bể xây xi măng tại xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ

Kỹ sư. Nguyễn Thế Truyền

2.2. Người tham gia chính

Kỹ sư. Trần Trung Kiên; Kỹ sư. Thái Tuấn Anh; Kỹ sư. Bùi Thị Ngọc Tú; Nguyễn Xuân Thủy; Tô Văn Dương.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Áp dụng thành công tiến bộ công nghệ nuôi cá Hồi Vân trong bể xi măng tại xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tạo mô hình để nhân rộng góp phần phát triển nghề nuôi cá nước lạnh tại địa phương.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Dự án: “Ứng dụng công nghệ nuôi cá Hồi vân trong bể xi măng tại xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên” thuộc Chương trình Nông thôn miền núi Trung ương ủy quyền địa phương quản lý đến nay đã kết thúc và hoàn thành sản phẩm khoa học Dự án đề ra:

- 02 Quy trình kỹ thuật nuôi cá Hồi vân trong bể xi măng phù hợp với địa phương;

- 02 mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá hồi vân trong bể xi măng đạt sản lượng cá giống vượt 0,9%, sản lượng cá thương phẩm vượt 10% so với mục tiêu dự án đề ra;

- Tổ chức đào tạo 10 kỹ thuật viên, 45 hộ nông dân được tập huấn kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá hồi vân trong bể xi măng. Đây là lực lượng tuyên truyền phát triển nuôi cá Hồi vân trong bể xi măng trên địa bàn khi dự án kết thúc.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:

24 tháng, từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2020.

6. Kinh phí thực hiện

1.558,19 triệu đồng

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.716
   Online: 6