1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên.

    2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Thị Thu Hằng

    3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

        3.1. Mục tiêu

    Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới, dưa lê và thâm canh dưa lê theo hướng VietGap góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất .

        3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Đánh giá nhu cầu thị trường và học tập kinh nghiệm trồng dưa lê, dưa lưới.

Nội dung 2: Trang thiết bị phục vụ dự án.

Nội dung 3: tiếp nhận và hoàn thiện quy trình kỹ thuật.

Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất dưa lê, dưa lưới trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGap.

Nội dung 5: Xây dựng mô hình thâm canh dưa lê an toàn theo hướng VietGap.

    4. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp

    5. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

01 mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGap.

          01 mô hình sản xuất dưa lê trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGap.

          01 mô hình dưa lê an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

          01 quy trình sản xuất dưa lê, dưa lưới trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGap.

          01 quy trình thâm canh dưa lê an toàn theo hướng vietGap.

          Đào tạo kỹ thuật viên: 05 KTV

Tập huấn kỹ thuật: 50 lượt

01 báo cáo kết quả dự án sản xuất thử nghiệm.

    6. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

24 tháng (từ tháng 01/2023 đến hết tháng 12/2024)

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.760
   Online: 35