Sáng ngày 20/5/2022 tại hội trường tầng 3 Sở Khoa học và Công nghệ. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự hội nghị có đồng chí Trần Khánh Toàn- Báo cáo viên cấp tỉnh - Phó Trưởng phòng TT-VH,VN Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Phó Bộ phận Chuyên trách thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng chí Bạc Cầm Khuyên – Phó bí thư Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Khánh Toàn- Phó Trưởng phòng TT-VH,VN Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Phó Bộ phận Chuyên trách thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giới thiệu chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Trần Khánh Toàn báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Thông qua Hội nghị nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trung tâm thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 274.738
   Online: 8