TT

Danh mục đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì

Thời gian  thực hiện

01

Ứng dụng công nghệ nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc tại tỉnh Điện Biên.

 Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi Điện Biên

2020-2022

02

Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

2020-2022

03

Nghiên cứu sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong sản xuất vữa và bê tông cho các công trình xây dựng tỉnh Điện Biên.

Sở Xây dựng Tỉnh Điện Biên

2020-2022

04

Xây dựng hệ thống tái hiện 3D khu di tích lịch sử Đồi Al, TP. Điện Biên Phủ nhằm hỗ trợ phát triển và quảng bá du lịch

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

2020-2022

05

Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên

2020-2022

06

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh tại huyện Mường Chà

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

2020-2022

07

Nghiên cứu khả năng thích ứng xây dựng mô hình cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên.

2020-2022

08

Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở.  

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

2020-2022

09

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sinh sản và nuôi vịt lai ( Vịt Super x Vịt Nà Tấu) thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên

2020-2022

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.784
   Online: 28