Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nuôi gà J-DABACO trên đệm lót sinh học tại Trại Thí nghiệm - Thực hành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Trần Bá Uẩn; ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

2.2. Người tham gia chính

KS. Trần Văn Tiếp; ThS. Lưu Quang Vũ; ThS. Nguyễn Thế Vương; CN. Nguyễn văn Tuyên; ThS. Phan Thị Nga; Lường văn Dũng; Cà Văn Liên

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng mô hình nuôi gà J-DABACO trên đệm lót sinh học tại Trại Thí nghiệm - Thực hành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên nhằm:

 • Đưa giống gà J-DABACO có năng suất cao, chất lượng thịt ngon vào phát triển trên địa bàn tỉnh tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường.
 • Tạo cơ sở đào tạo học sinh, sinh viên, quy trình chăn nuôi gà an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.
 • Xử lý được chất thải trong chăn nuôi đảm bảo hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, tận dụng được nguồn phân bón có chất lượng phục vụ trồng trọt.
 • Hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà J-DABACO được nuôi trên đệm lót sinh học và đánh giá khả năng sản xuất của gà J-DABACO được nuôi trên đệm lót sinh học tại Trại Thí nghiệm - Thực hành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Dự án đã tiếp thu được qui trình chăn nuôi gà J-DABACO của tập đoàn DABACO về áp dụng tại trại Thí nghiệm -Thực hành của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng chăn nuôi gà trong khu vực lòng chảo Điện Biên với 150 phiếu điều tra trên 4 xã thuộc huyện Điện Biên và 3 phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ (mỗi phiếu gồm 20 chỉ tiêu). Đồng thời xây dựng được mô hình nuôi gà gà J-DABACO trên đệm lót sinh học, từ kết quả thu được của mô hình nuôi gà J-DABACO tại trại Thí nghiệm -Thực hành của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên chúng tôi rút ra một số kết luận chính như sau:

- Kết thúc nuôi thịt ở 15 tuần tuổi, gà J-DABACO có khối lượng cơ thể là 2282,30 g/con, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối trung bình từ 1 đến 15 tuần tuổi là 21,37 gam/con/ngày và tốc độ sinh trưởng tương đối trung bình từ 1 đến 15 tuần tuổi là 26,79 %; Tiêu tốn thức ăn/ 1 kg tăng trọng là: 2,88 kg; tỷ lệ nuôi sống 86,16%

- Kết quả mổ khảo sát ở 15 tuần tuổi, tỷ lệ thân thịt là 78,8 %; tỷ lệ thịt đùi 21,23 %; tỷ lệ thịt ngực 18,94 %; tỷ lệ mỡ bụng 1,7 %.

Dự án đã hoàn thiện 3 qui trình về nuôi chăn nuôi gà J-DABACO trên đệm lót sinh học áp dụng tại Điện Biên; chuyển giao và tập huấn Tập huấn kỹ thuật làm chuồng trại và làm đệm lót sinh học, kỹ thuật chăn nuôi gà thịt trên đệm lót sinh học cho 102 lượt học sinh, sinh viên, học viên , kỹ thuật viên và giảng viên nhà trường. Thực hiện tổ chức một hội thảo với 33 Đại biểu tham dự                 

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:

24Tháng ( từ tháng 12/2018, kết thúc tháng 12 năm 2020

6. Kinh phí thực hiện: 735,441 triệu đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 450.702
   Online: 12