Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho các trường Trung học phổ thông ở Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Trần Chinh Dương

2.2. Người tham gia chính

ThS. Lê Thị Hà; ThS. Bùi Thị Anh; ThS. Nguyễn Bích Ngọc; ThS. Thái Đình Huyên; ThS. Lê Quang Vinh; ThS. Nguyễn Văn Kiên; ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga; ThS. Phạm Thị Thương Huyền; ThS. Phạm Thị Thu Trang.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mô hình góp phần giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù bám sát Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 và Chương trình HĐTN 2018.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Tổ chức các HĐTNST, nên hướng đến nhiều góc chủ đề, ở nhiều mức độ tổ chức, mức độ đánh giá.

Đề tài mong muốn góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của CBQL, GV và HS tỉnh Điện Biên về HĐTNST, mở ra hướng tổ chức HĐTNST gắn với đặc thù địa phương, nhằm xây dựng và phát triển con người Việt Nam tiên tiến, hội nhập, có bản lĩnh và bản sắc. Đề tài cũng mong muốn đóng góp vào sự phát triển của khoa học trên các lĩnh vực: nhân học, xã hội học, văn hóa học và khoa học về giáo dục

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:

24 tháng ( từ tháng 12/2018, kết thúc tháng 12 năm 2020 )

6. Kinh phí thực hiện: 578,758 triệu đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 450.687
   Online: 14