Tên nhiệm vụ: Biên soạn phần “Tình hình nhiệm vụ tỉnh Điện Biên” thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Cao Xuân Đăng

2.2. Người tham gia chính: CN. Lê Trần Sơn; ThS. Nguyễn Thanh Tuyền; ThS. Trương Thị Hằng; ThS. Trần Cao Cường; CN. Phạm Ngọc Hân; CN. Vương Kim Ánh; ThS. Phạm Minh Thủy; CN. Thiệu Quang Lân; ThS. Nguyễn Thị Minh Lan.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Hoàn chỉnh nội dung chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị-hành chính;

- Thống nhất sử dụng trong nghiên cứu giảng dạy của giảng viên và nghiên cứu học tập của học viên, đảm bảo tính khoa học, nhất quán trong nhận thức, thái độ và hành vi đội ngũ cán bộ đào tạo và học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính của Tỉnh;

- Sử dụng Tập bài giảng học "Tình hình nhiệm vụ Tỉnh Điện Biên" trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính, không chỉ đảm bảo phương châm gắn liền kiến thức lý luận với thực tiễn mà còn quán triệt sâu sắc và định hướng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở trong Tỉnh, tăng cường đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

-  Quá trình triển khai thực hiện đề tài đã thêm một lần rèn luyện, nâng cao năng lực nghiên cứu cũng như nâng cao nhận thức chuyên sâu về những vấn đề thuộc nội dung nghiên thuộc Đề tài của đội ngũ thành viên là cán bộ giảng viên Nhà trường và các chuyên gia đầu ngành trong Tỉnh.

- Góp phần tích cực trong việc quán triệt, tổ chức triển khai hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII. Đồng thời, kịp thời nắm bắt những phản ánh từ thực tiễn triển khai thưc hiện góp phần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách.

- Tập bài giảng "Tình hình nhiệm vụ Tỉnh Điện Biên" khi được đưa vào sử dụng trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính, không chỉ đảm bảo phương châm gắn liền kiến thức lý luận với thực tiễn mà còn quán triệt sâu sắc và định hướng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở trong Tỉnh, tăng cường đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Gián tiếp tạo ra những hiệu quả về mặt kinh tế khi thúc đẩy tính tích cực hành động cách mạng của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:  tháng  7/ năm 2016 đến  tháng 7/ năm 2017

6. Kinh phí thực hiện: 218 triệu đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.791
   Online: 28