Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xác định ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là giải pháp then chốt, tạo đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Từ đó nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất; các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả ngày càng được nhân rộng.

 Người lao động Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Phú Mỹ Xanh chăm sóc cây trồng.

    Chi tiết...

baodienbienphu.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 410.568
Online: 31