Đoàn Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi phối hợp với Sở KH&CN Điện Biên tiến hành kiểm tra tiến độ dự án tại Hợp tác xã Thuỷ sản Mường Phăng.

Ngày 11/11/2021, Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi đã phối hợp với Sở KH&CN Điện Biên tổ chức kiểm tra tiến độ dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Bỗng (Spinibarbus denticulatus) và cá Chép V1 (Cyprinus) trong lồng theo chuỗi giá trị tại hồ Pá Khoang tỉnh Điện Biên” thuộc Chương trình: “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2025 - 2030”, bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

Tại buổi kiểm tra, đại diện đơn vị chủ trì dự án đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án với Đoàn kiểm tra. Theo đó, đơn vị chủ trì dự án đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyển giao công nghệ cũng như với địa phương trong quá trình triển khai dự án. Đánh giá sơ bộ, dự án bước đầu đạt những kết quả khả quan: Mô hình trình diễn nuôi 20 lồng cá Chép V1 thương phẩm trong lồng, bè đợt 1 đạt các yêu cầu kỹ thuật so với mục tiêu của mô hình. Cá giống thả đạt tiêu chuẩn về kích cỡ, chủng loại theo đúng thuyết minh hợp đồng, tỷ lệ sống khoảng 80%.  Mô hình trình diễn nuôi 20 lồng cá Chép V1 thương phẩm trong lồng, bè đợt 2 cá phát triển tốt tỷ lệ sống khoảng 80%, kích cỡ trung bình 1,5-1,7kg/con. Mô hình trình diễn nuôi 10 lồng cá Bỗng thương phẩm trong lồng, bè thả giống, sau 19 tháng nuôi cá phát triển tốt tỷ lệ sống khoảng 80%, kích cỡ trung bình 1,5 kg/con.

  Cá Chép V1 thương phẩm trong lồng

Đoàn kiểm tra đánh giá các nội dung đã được triển khai đảm bảo theo đúng các nội dung được phê duyệt. Đề nghị đơn vị chủ trì khẩn trương thực hiện các nội dung tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và hợp đồng đã ký kết.

Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 274.771
   Online: 8