Chiều ngày 29/6/2021 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên” thực hiện trong 30 tháng, do TS. Nguyễn Văn Khoa - Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc làm chủ nhiệm đề tài.

Ts Nguyễn Văn Khoa chủ nhiệm đề tài báo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài tại hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên.

Ảnh: Phạm Liên

Đề tài đã đánh giá, phân tích được thực trạng hoạt động của các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tại Điện Biên. Xây dựng các mô hình chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chính tại Điện Biên từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi tại Điện Biên. Đề tài đã xây dựng được mô hình sản xuất lúa đạt chứng nhận VietGap đầu tiên tại Điện Biên cho HTX Thanh Yên, kết quả này giúp sản phẩm gạo của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm lúa gạo tại Điện Biên.

          Đề tài là một công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao, mang tính thời sự. Đồng thời, làm cơ sở lý luận khoa học cho công tác xây dựng, quản lý và phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị tại Điện Biên./.

Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 257.368
   Online: 9