Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Lê Ngọc Minh

2.2. Người tham gia chính

ThS. Đức Minh Nhuệ; KS. Nguyễn Thị Nhật; KS. Đào Thị Khuyên; KS. Nguyễn  Thị  Mai  Hương; KS. Nguyễn Thái Ngọc;  KS. Lò Thị  Chăn; Trần Thanh Hưng.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề ra các giải pháp Phát triển sản xuất rau an toàn, bền vững góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Sau 02 năm triển khai thực hiện các nội dung của đề tài. Được sự quan tâm và chỉ đạo của Sở nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ trong việc cấp nguồn kinh phí thực hiện. Trung tâm Giống - cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên đã thực hiện đề tài theo đúng nội dung đã được phê duyệt. Đề tài đã đưa ra được các giải pháp phát triển rau an toàn phù hợp căn cứ vào thực tế điều tra và các nghiên cứu được triển khai

Đề tài “ Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và trong quá trình thực hiện đã đạt được mục tiêu đề ra như;

- Nghiên cứu và chuyển giao 10 quy trình sản xuất rau theo VietGAP phù hợp với các biện pháp kỹ thuật được ngưới dân đang áp dụng trên địa bàn.

- Đưa ra thị trường 134 tấn rau an toàn; 01 cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP. 10.000m2 hệ thống tưới phun mưa đưa vào sử dụng ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế.

Đề tài cũng đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán tài chính. Tất cả các hạng mục hỗ trợ trong đề tài đều được công khai dưới sự giám sát của người dân. Từ đó tạo được sự đồng thuận và sự tin tưởng của những người tham gia với cơ quan chủ quản cùng như cơ quan thực hiện.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:

       24 tháng: (Từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2020)

       6. Kinh phí thực hiện

484,753 triệu đồng

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.843
   Online: 39