Tên nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên.

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ

CN. Nguyễn Đức Vượng

2.2. Người tham gia chính

ThS. Lò Thị Minh Phượng; CN. Đặng Hải Triều; ThS. Lê Khánh Hòa; CN. Trần Thị Lan Hương; CN. Nông Minh Quân; CN. Trần Quốc Vương; CN. Nghô Thanh Dung; CN. Nông Thị Thủy; ThS. Nguyễn Minh Hiền.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh, Đề tài đã đưa ra được các nhóm giải pháp. Những giải pháp được đề xuất có thể mới chỉ là bước đầu nhằm thay đổi nhận thức, phương pháp tổ chức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng ở các cấp, hy vọng sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng triển khai một cách hiệu quả trong mỗi đảng bộ, chi bộ, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, có trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm củng cố chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong hệ thống chính trị. Tham mưu cho Tỉnh ủy một số một số chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng phù hợp hơn trong tình hình mới, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, từng bước hiện đại hóa mọi hoạt động của Đảng trên nền tảng khoa học công nghệ mới.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:

          24 tháng ( từ tháng 12/2018; kết thúc tháng 12/2020

6. Kinh phí thực hiện. 550 triệu đồng

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 450.690
   Online: 14