Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/2019/NĐ-CP 25/04/2109 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
378/QĐ-SKHCN 18/05/2021 Về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
379/QĐ-SKHCN 18/05/2021 Về việc Công bố công khai dự toán thu, chi nhân sách của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
100/2019/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
1038/QĐ-SKHCN 29/12/2020 Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
1061/QĐ-SKHCN 28/12/2020 Về việc Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
4632/KH-UBND 15/12/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg
1564/STP-PBGDPL 03/12/2020 Phối hợp khảo sát thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
30/2020/QD-UBND 03/12/2020 Quy định xác định nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
28/2020/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất đẻ giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1481/STP-XDKTVB 19/11/2020 Xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL năm 2020
18/QĐ-TTHĐND 11/11/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1403/STP-VP 05/11/2020 báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
21/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh điện biên
1355/STP-BTTP 29/10/2020 Công văn hướng dẫn thanh toán hỗ trợ cho những người thực hiện giám định và người giúp việc
1348/STP-PBGDPL 28/10/2020 Đề cương Quý IV/2020
15/QĐ-TTHĐND 15/10/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1042/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lực chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14/QĐ-TTHĐND 07/10/2020 Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1186/QĐ-STP 01/10/2020 Về việc chấm dứt hợp đồng Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh
Thống kê truy cập
Thống kê: 140.638
Online: 10