Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/QĐ-TTg 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
3536 31/12/2021 Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
1117/BC-SKHCN 13/12/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 27/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh trạng cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
1970/QĐ-BTTTT 13/12/2021 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Quy định về nhãn hàng hóa
1099 /BC-SKHCN 07/12/2021
08/2021/TT-BKHCN 27/10/2021 Thông Tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
1483/ QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết Định Phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
2547/UBND-NC 12/08/2021 Triển khai Nghi quyết số 10/NQ-TU ngày 29/7/2021
420/BC-VPUB 06/08/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 7 và 7 tháng đầu năm năm 2021
2460/UBND-KT 05/08/2021 Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU
17/2021/QĐUBND 03/08/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026
154/BC-BCS 02/08/2021 Báo cáo Thình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
16/QĐ-UBND 30/07/2021 Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
2373/UBND-KGVX 29/07/2021 Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng
650/KH-SKHCN 27/07/2021 KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
638/BC-SKHCN 23/07/2021 BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
2292/UBND-KGVX 22/07/2021 Tiếp tục công tác phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh
2243/QĐ-UBND-KGVX 20/07/2021 Tổ chức thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
1900/BKHCN-CNN 19/07/2021 Kết quả phiên họp Hội đồng tư vấn KH&CN đánh giá độ an toàn hồ chứa trên bậc thang thủy điện Sông Đà
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.626
Online: 15