Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2022-NQ-HĐND 08/07/2022 NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030
19/2022/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan đơn vị tỉnh Điện Biên
1752/UBND-KGVX 13/06/2022 VV Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
569/QĐ-TTg 11/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
883/QĐ-UBND 10/05/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
Số: 349/KH-SKHCN 18/04/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022
349/KH-SKHCN 18/04/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022
209/KH-SKHCN 07/03/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
96/KH-SKHCN 25/01/2022 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
01/QĐ-TTg 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
04/TB-SKHCN 04/01/2022 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và công nghệ năm 2022
3536 31/12/2021 Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
1223/QĐ-SKHCN 31/12/2021 Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
1224/QĐ-SKHCN 31/12/2021 Quyết định V/v công bố công khai dự toán kinh phí năm 2021 bổ sung cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
2105/QĐ-SKHCN 30/12/2021 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (Bản chuẩn)
1202/QĐ-SKHCN 29/12/2021 Về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
1203/QĐ-SKHCN 29/12/2021 Về việc bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
1117/BC-SKHCN 13/12/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 27/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh trạng cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
1970/QĐ-BTTTT 13/12/2021 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Quy định về nhãn hàng hóa
Thống kê truy cập
Thống kê: 257.378
Online: 19