Thực hiện Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2022- 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Tệp đính kèm:

KHXD và thực hiện QCDC 2022(07.03.2022_16h58p5

Văn bản khác


Thống kê truy cập
Thống kê: 274.775
Online: 11