Ban lãnh đạo

Phòng quản ký tiêu chuẩn chất lượng - Hành chính

Phòng quản lý đo lường

Chức năng - nhiệm vụ

 


Quyết định ban hành quy định chưc năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, trạm kỹ thuật thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng:  
 
Chi tiết xem tại đây


Địa chỉ liên lạc
 

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Đ/c ...
ĐT: ... ; Fax: ... Email: @dienbien.gov.vn
Thống kê truy cập
Thống kê: 274.748
Online: 8