Lịch Sử Giao Thương Thế Giới

  • Tác giả: WILLIAM J. BERNSTEIN
  • Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
  • Năm xuất bản: 2020
  • Giới thiệu:

    Thông qua những câu chuyện và ý tưởng được chọn lọc kỹ càng, tác giả đã cung cấp thông tin và thách thức các nhận định ở cả hai góc độ tư tưởng lớn trong vấn đề tự do thương mại: “tự do thương mại tạo ra những sự khích lệ và cơ hội ngang bằng giúp nâng cao phúc lợi nói chung cho con người đồng thời làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo với ảnh hưởng xấu về mặt xã hội.”

NỘI DUNGThống kê truy cập
Thống kê: 334.609
Online: 13