Quân Khu Nam Đồng

  • Tác giả: Bình Ca
  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Năm xuất bản: 2018
  • Giới thiệu:

    Quân khu Nam Đồng là tiểu thuyết được viết bằng bút pháp hiện thực bởi một cây bút lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn, và cũng là một người con của khu tập thể Nam Đồng. Tác giả vừa là nhân chứng, vừa là nhân vật trực tiếp tham gia vào các sự kiện; lại cũng là người quan sát tỉnh táo có độ lùi thời gian để rút ra những chiêm nghiệm và thông điệp sâu sắc về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước chúng ta.

NỘI DUNGThống kê truy cập
Thống kê: 334.615
Online: 17