Phòng, Chống Bệnh Nhiệt Thán Và Nở Mồm Long Móng

  • Tác giả: BS Văn Đăng Kỳ
  • Nhà xuất bản: NXB Nông Nghiệp
  • Năm xuất bản: 2007
  • Giới thiệu:

    Cuốn sách "Hướng dẫn phòng chống bệnh nhiệt thán và lở mồm long móng" của tác giả Bùi Quý Huy cung cấp cho bà con nông dân các kiến thức quan trọng để phòng chống bệnh: NHIỆT THÁN VÀ LỞ MỒM LONG MÓNG.

NỘI DUNGThống kê truy cập
Thống kê: 334.671
Online: 24