LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
Ngày tháng
Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 Nguyễn Đức Hạnh Họp giao ban  Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh 14h tại hội trường Sở KHCN
(14/6/21) Lê Văn Quang Họp giao ban  Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh 14h tại hội trường Sở KHCN
  Nguyễn Đình Kỳ Họp giao ban  Xử lý chuyên môn  
Thứ 3 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
(15/6/21) Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
  Nguyễn Đình Kỳ Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thứ 4 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh 14h tại hội trường Sở KHCN
(16/6/21) Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
  Nguyễn Đình Kỳ Xử lý chuyên môn Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh 14h tại hội trường Sở KHCN
Thứ 5 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
(17/6/21) Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
  Nguyễn Đình Kỳ Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thứ 6 Nguyễn Đức Hạnh Dự phiên họp UBND tỉnh (2) Dự phiên họp UBND tỉnh (lần 2) Sáng 7h30, chiều 14h tại hội trường 2A, trụ sở UBND tỉnh
(18/6/21) Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
  Nguyễn Đình Kỳ Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thứ 7 (19/6/21) Nguyễn Đức Hạnh Dự phiên họp UBND tỉnh (lần 2)   Sáng 7h30, tại hội trường 2A, trụ sở UBND tỉnh
Thống kê truy cập
Thống kê: 140.615
Online: 18