Tin nổi bật
NGÀY KHVN
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Những năm qua, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa được xây dựng đã...

Công ty TNHH Thực phẩm SAFE GREEN được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý gạo Điện Biên

Công ty TNHH Thực phẩm SAFE GREEN được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý gạo Điện Biên

Ngày 06/7/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-SKHCN Về việc...

Thống kê truy cập
Thống kê: 131.888
Online: 4
°