Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nhệ tỉnh Điện Biên
 • Số ký hiệu:
 • 583/QĐUBND
 • Ngày ban hành:
 • 15/7/2019
 • Người ký:
 • Mùa A Sơn
 • Đơn vị ban hanh:
 • UBND Tỉnh
 • Loại:
 • Quyết định
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Quyết định Ban hành quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh điện biên
 • Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 • Quyết định Về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho Sở Khoa học và công nghệ
 • Quyết định Về việc Chỉ định đơn vin cung cấp bàn ghế tủ năm 2018
 • Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nhệ tỉnh Điện Biên
 • Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (bổ sung)
 • Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2018
 • Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
 • Quyết định Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
 • Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 • 1-10 of 28<  1  2  3  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: