DANH SÁCH VĂN BẢN
1-10 of 24<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
583/QĐUBND 19/6/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nhệ tỉnh Điện Biên
Số 604/QĐ-SKHCN 27/08/2018 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (bổ sung)
Số 880/QĐ-SKHCN 27/12/2018 Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2018
Số 730/QĐ-SKHCN 06/11/2018 Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số 775/QĐ-SKHCN 14/11/2018 Quyết định Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 909/QĐ-SKHCN 28/12/2018 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
Số: 852/QĐ-SKHCN 18/12/2018 Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
Số: 555/QĐ-UBND 03/7/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phuong án tự chủ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Số: 466/QĐ-SKHCN 28/6/2018 Quyết định Về việc phân loại đơn vị sự ngiệp khoa học và công nghệ công lập
Số 482/QĐ-SKHCN 07/4/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành mẫu logo và quy định quản lý, sử dụng logo, bao bì, nhãn cho sản phẩm gạo mang Chỉ dẫn địa lý "Điện Biên"
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: