Xét duyệt thuyết minh đề tài

Thời gian đăng: 17/05/2018 08:55:52 PM

Ngày 17/5/2018 taị phòng họp 02 – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệm nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên" tại tỉnh Điện Biên.

Đề tài do Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế - Đại học Tây Bắc chủ trì, TS. Đặng Công Thức làm chủ nhiệm đề tài.

 Đề tài sẽ được triển khai thực hiện trong 24 tháng với mục tiêu: Nghiên cứu nội dung và giải pháp xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên nhằm: Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Điện Biên; Phát triển kinh tế, ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Điện Biên.

Để đạt được mục tiêu trên, cơ quan chủ trì sẽ triển khai thực hiện 04 nội dung cụ thể thể sau:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, các mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn và bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Nội dung 3: Xây dựng nội dung du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại Điện Biên.

Nội dung 4: Tổ chức thực nghiệm, đề xuất xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Điện Biên.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ khoa học và thực tiễn để tham khảo trong hoạch định chính sách liên quan đến quá trình phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp. Từ đó hóp phần nâng cao thu nhập và bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đề xuất xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phương và hạn chế, khắc phục được các sai lầm mà một số mô hình du lịch đang gặp phải. Việc áp dụng mô hình nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần cải thiện thu nhập của các hộ dân tham gia vào mô hình đồng thời bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Điện Biên.

 • Tác giả: Thanh Bình

 • Nguồn tin: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

 • Các tin tức khác:
 • Nghiệm thu đề tài: “ Nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Điện Biên – Hướng tới sự phát triển bền vững trong sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa”
 • ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
 • Hội thảo “Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài: Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên - Vấn đề và giải pháp”
 • Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch trên đệm lót sinh học tại Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên” tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
 • Hội thảo “Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài: Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên - Vấn đề và giải pháp”
 • Điện Biên đạt 02 giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14
 • 106 đề tài Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017 - 2018) được vào chung khảo
 • Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc kiểm soát thủ tục hành chính
 • KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 1-10 of 45<  1  2  3  4  5  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: