KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thời gian đăng: 17/08/2018 02:34:55 AM

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 19-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 26-6-2018 của Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức quán triệt, học tập triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kết quả cụ thể như sau:

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

  Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã nghiêm túc tổ chức triển khai đúng theo Kế hoạch. Các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy chi bộ được tham gia học tập do Đảng ủy dân chính đảng tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đồng thời Đảng ủy đã tổ chức học tập tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, các chi bộ phòng và đơn vị trực thuộc Đảng ủy.

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết:

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết:

           Đảng bộ Sở KH&CN tỉnh Điện Biên đã triển khai đầy đủ nội dung của Chương trình hành động, kế hoạch học tập, đưa vào Kế hoạch công tác của Đảng ủy; triển khai tại Hội nghị giao ban tháng 7/2018 của Đảng ủy. Việc hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch học tập Nghị quyết. Đảng bộ Sở KH&CN đã triển khai kế hoạch đến toàn thể Đảng viên trong toàn đảng bộ. Hướng dẫn cụ thể tài liệu nghiên cứu và viết bài thu hoạch. Tất cả đảng viên đều viết thu hoạch, đạt 100%.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết

           - Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 26- NQ/TW về  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

          - Hình thức tuyên truyền:Việc triển khai thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, thực hiện bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền tại Hội nghị do báo cáo viên trực tiếp truyền đạt, quán triệt; Đảng ủy quán triệt, tuyên truyền trong sinh hoạt Đảng bộ và sinh hoạt chuyên đề.

          Bên cạnh đó được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,... Từ đó các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động, tổ chức các hoạt động, chương trình để triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, cán bộ, đảng viên  đã vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn.

Hạn chế, khuyết điểm: 

          Một số đảng viên, quần chúng việc nghiên cứu các nghị quyết còn chưa thường xuyên.

Đánh giá chung: 

          Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của BCH Trung ương Đảng là những quyết sách quan trọng. Do vậy việc học tập, nghiên cứu, triển khai, quán triệt là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên. Từ nhận thức đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, Bí thư cấp ủy là sâu sát, kịp thời. Hội nghị quán triệt thực hiện đúng Kế hoạch, đạt kết quả tốt, đáp ứng mục tiêu đề ra. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, ghi chép đầy đủ; chất lượng các bài thu hoạch tốt. Các buổi thảo luận về Nghị quyết thực hiện tốt. Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

 • Tác giả: Lê Văn Quang

 • Nguồn tin: Ủy viên BCH Đảng bộ Sở KH&CN

 • Các tin tức khác:
 • Nghiệm thu đề tài: “ Nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Điện Biên – Hướng tới sự phát triển bền vững trong sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa”
 • ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
 • Hội thảo “Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài: Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên - Vấn đề và giải pháp”
 • Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch trên đệm lót sinh học tại Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên” tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
 • Hội thảo “Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài: Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên - Vấn đề và giải pháp”
 • Điện Biên đạt 02 giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14
 • 106 đề tài Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017 - 2018) được vào chung khảo
 • Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc kiểm soát thủ tục hành chính
 • KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 1-10 of 45<  1  2  3  4  5  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: