• Bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
  • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: