Xét duyệt thuyết minh dự án

Thời gian đăng: 24/05/2018 08:09:04 PM

Xét duyệt thuyết minh dự án: “Xây dựng mô hình nuôi gà J – DABACO trên đệm lót sinh học tại Trại Thí nghiệm Thực hành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên”

Ngày 22/5/2018 tại phòng họp 2 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xét duyệt thuyết minh dự án “Xây dựng mô hình nuôi gà J – DABACO trên đệm lót sinh học tại Trại Thí nghiệm Thực hành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên”. Dự án do ThS. Trần Bá Uẩn và ThS. Nguyễn Thị Vân Anh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đồng chủ nhiệm dự án, dự án thực hiện trong 24 tháng. Với mục tiêu hoàn thiện mô hình nuôi gà J – DABACO trên đẹm lót sinh học tại Trại Thí nghiệm Thực hành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên nhằm xây dựng được mô hình chuồng trại nuôi gà tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xử lý được chất thải trong chăn nuôi. Đồng thời, hoàn thiện được mô hình cho học sinh, sinh viên thực hành, thực tập và chuyển giao , đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Dự án được thực hiện sẽ góp phần mở ra hướng tạo thêm sản phẩm cho thị trường làm phong phú thêm tập đoàn giống gà thịt tại Điện Biên đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng bên cạnh đó với công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học trong làm đệm lót chuồng trại sẽ xử lý được chất thải trong chăn nuôi, không còn mùi hôi thối, đảm bảo vệ sinh môi trường mang lại hiệu quả chăn nuôi tốt hơn./.

  • Tác giả: Thành Trung

  • Nguồn tin: Trung tâm TT và Ứng dụng tiến bộ KHCN

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: